Aanvraag loonheffingennummer bij de belastingdienst

Ben je nieuwe werkgever? Dan heb je een loonheffingennummer nodig. Als je deze nog niet hebt, dan kun je deze makkelijk … [Lees meer...]

Loonbelastingverklaring downloaden

In samenwerking met Employes hebben we een handige tool ontwikkeld waarmee je automatisch een loonbelastingverklaring … [Lees meer...]

Concurrentiebeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het opnemen van een concurrentiebeding alleen nog toegestaan wanneer … [Lees meer...]

Transitievergoeding bij ziekte en verlof

De regeling aanzegvergoeding en transitievergoeding is gewijzigd, waardoor de transitievergoeding anders wordt berekend … [Lees meer...]

Loon Dga-er

Het is raadzaam om het loon van de directeur-grootaandeelhouder in een overeenkomst vast te leggen. Het gebruikelijk … [Lees meer...]